Strategija

Čemu služi vaš poslovni blog? Znate li unapred o čemu ćete pisati, ili ga popunjavate stihijski, kako vam šta padne na pamet?

Koji su mu ciljevi, u kakvoj je vezi sa vašim biznisom?

Na koji način mu on doprinosi?

Sve su to stvari o kojima bi trebalo da se razmišlja pre nego što se potroše vreme ili novac (najčešće oba) na blog koji ne donosi rezultate.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko strategije vašeg poslovnog bloga – javite se.

Popričaćemo o vašim poslovnim ciljevima i pronaći najbolji način da svoj blog uskladite sa njima.

Strategija sadržaja poslovnog bloga je dokument koji se izrađuje za period od 6 ili 12 meseci, a sadrži:

  • Koncept i opis ciljeva bloga
  • Smernice za tehničku i konceptualnu pripremu bloga
  • Raspodelu po autorima (ukoliko ih ima više)
  • Smernice za promociju tekstova na blogu
  • Spisak tema koje su u skladu sa ciljevima bloga

Kontaktirajte nas da se dogovorimo o detaljima: trening@wwwrite.rs