Politika privatnosti

Email adrese pretplatnika email informatora (newslettera) ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.

U slučaju da ste na neki način nezadovoljni email informatorom možete slobodno se da odjavite sa primanja email informatora na način koji je objašnjen u samom informatoru koji stiže na vašu email adresu.

Obavezujemo se da vaše podatke (formulari, ankete, korespondencija i sl.) nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Ukoliko neki deo prepiske sa korisnicima budemo smatrale korisnim za druge čitaoce, uvek ćemo tražiti vaše odobrenje pre objavljivanja tog sadržaja.